Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Обучение на тема "Пререгистрация на народни читалища в Агенция по вписванията"

16.02.2018

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на обучителна среща, посветена на темата „Пререгистрация на народни читалища в Агенция по вписванията“*, която ще се проведе на 28 февруари (сряда), с начален час 13:00 часа, в пространството на A hub (гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, партерен етаж).

За да достигне до възможно най-много читалища от страната, обучението ще се излъчва и онлайн на Фейсбук страницата - Български център за нестопанско право-БЦНП.

Обучението се организира от Български център за нестопанско право (БЦНП) съвместно с Асоциация „Съвременни читалища“ и Платформа АГОРА.

Програма на обучителната среща ще намерите в прикачения файл. По време на срещата експерти от Български център за нестопанско право ще ви запознаят с основните въпроси, свързани с процедурата за пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията, както и ще ви дадат конкретни практически насоки относно:

  • Какво включва процедурата по пререгистрация? – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, такси и др.;
  • Запазват ли се наименованията на читалищата след пререгистрацията им?;
  • Може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени, касаещи читалището? – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
  • Кои са основните промени и нови задължения за читалищата, с които те вече трябва да се съобразяват?;
  • Какво да правим, ако получим отказ за пререгистрация от Агенция по вписванията? – основания, срокове и начин на обжалване.

Поради ограничения брой места ще сме благодарни да заявите своето присъствие чрез настоящата регистрационна форма . Срокът за регистрация е до 26 февруари 2018 г. (понеделник), включително. За участие в обучението не се дължи такса.

________________________

* През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които се даде „зелена“ светлина на регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища в Агенция по вписванията. Промените влязоха в сила от 01 януари 2018 г. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. сдружения, фондации, народни читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички ЮЛНЦ вече тече и е до 31.12.2020 г.назад