Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Асоциация "Съвременни читалища" успешно приключи проект "Андрагогика - виртуална среда за обучение на библиотекари"

19.09.2017

В края на месец август 2017 г. Асоциация "Съвременни читалища" успешно приключи работата си по проект "Андрагогика - виртуална среда за обучение на библиотекари". Проектът бе двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво между партньори от България, Литва и Латвия, финансирано по програма Еразъм+ на Европейската комисия, чиято основна цел е създаване на среда за безплатно дистанционно обучение на библиотекари по андрагогика.

Обучението е достъпно безплатно от цял свят на английски, български, литовски и латвийски език на адрес  http://go-andragogy.eu/. То е насочено както към библиотекари в библиотеки, които организират обучения за възрастни, така и към всички останали библиотекари, тъй като във всяка библиотека има читатели, които са възрастни обучаеми или са обучители на възрастни.

Българската версия на обучението е достъпна на http://go-andragogy.eu/course/view.php?id=5. След кратка безплатна регистрация ще получите достъп до учебните материали. Обучението е структурирано в 4 модула:

  • Базови теории и принципи на андрагогиката
  • Методи за преподаване и учене на възрастни
  • Ефективна комуникация
  • Работа с целевите аудитории на библиотекарите

Всеки модул завършва с незадължителен тест, а преминалите теста получават сертификат, че успешно са преминали обучение по съответната тема. Получилите сертификати за четирите модула получават сертификат за успешно преминато обучение по андрагогика.

Всеки обучаем, съобразно своите интереси, сам избира с кои материали да се запознае, в каква последователност, по кое време и откъде се обучава, тъй като платформата за дистанционно обучение е достъпна през цялото денонощие от цял свят, включително и от мобилни устройства с достъп до Интернет - телефони, таблети и др.

Ние, от Асоциация "Съвременни читалища", се надяваме създадените от нас обучителни материали да подпомогнат Вашето професионално развитие като библиотекар! 

Посетете платформата за дистанционно обучение, разгледайте и ако Ви хареса - споделете с колеги.

 назад