Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Професионално обучение за библиотекари стартира и в Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца

18.09.2017

Обучение за придобиване на III степен професионална квалификация „Библиотекар" в специалност „Библиотекознание" започна на 18-ти септември 2017 г. в Регионална библиотека „Христо Ботев" - Враца.

Финансирането е по проект „Ваучери за заети лица", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Организатори са Център за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища", съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Христо Ботев" - Враца.

В продължение на 10 месеца в рамките на 960 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар".

Официалния старт на обучението дадоха инж. Георги Петров, председател на Асоциация „Съвременни читалища" и Антоанета Димитрова, представител на Българската библиотечно-информационна асоциация.назад