Начало
Начало   Карта на сайта   Контакти   Текстова версия   Печат
Асоциация Съвременни Читалища

Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища"

04.06.2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация "Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 04.06.2019 г. от 15:00 часа в Централ Хотел София, гр. София, бул. Христо Ботев №52, при следния
Дневен ред:
1.      Отчетен доклад за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2018 г.
2.      Финансов отчет на Асоциация "Съвременни читалища" за 2018 г.
3.      Приемане на План за дейността на Асоциация "Съвременни читалища" за 2019 г.
4.      Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 16:00 часа.

Председател на Управителния съвет
инж. Георги Петров


назад

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Честит 24 май!
24.05.2019
Скъпи колеги, партньори и съмишленици, Поздравяваме Ви с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Покана за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища"
03.05.2019
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация "Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация "Съвременни читалища" свиква редовно Общо събрание на Асоциация "Съвременни читалища" на 04.06.2019 г. от 15:00 часа в Централ Хотел София
Кампания "Този път ще гласувам" на Европейския парламент
12.04.2019
Бюрото на Европейския парламент в България Ви кани да се включите в тази кампания, чиято цел е да насърчи повече хора да гласуват.
Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“
10.04.2019
Общ бюджет по сесията: 30 000 лв. Максимален размер на финансиране за един проект: 3 000 лв. Краен срок за подаване на документите: 31.05.2019 г.